Highlight

 • ประเทศสเปนเป็นประเทศที่มีความหลากหลายเพราะได้รับการผสมผสานจากหลายวัฒนธรรม
 • พื้นที่ของประเทศสเปนใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป รองจากรัสเซียและฝรั่งเศส และแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นคาบสมุทรไอบีเรีย และดินแดนทางเหนือของโมร็อกโก คือ เซวตา และเมลียา และส่วนที่เป็นหมู่เกาะ คือ หมู่เกาะบาเลอาริค และหมู่เกาะคานารี
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ และเรียนรู้ภาษาสเปนซึ่งเป็นภาษาที่มีคนใช้สื่อสารมากภาษาหนึ่งของโลก นอกจากนี้บางครอบครัวอาจมีการใช้ภาษาถิ่น เช่น ภาษาคาตาลัน ภาษาบาสก์ ซึ่งนักเรียนแลกเปลี่ยนอาจได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาสเปนอีกด้วย
5cd58c43-1119-46c5-870d-30c348668167

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวสเปน
38bb4c6d-2010-4847-9b79-ab1bcece79e8

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • เดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายนในปีถัดไป (ภาคพื้นทวีปเหนือ)
d7cae1e0-ef59-4a63-b694-4cd6bb45fead

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวสเปน เพื่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และไปเรียนที่โรงเรียนโดยเรียนเป็นภาษาสเปน
 • ลักษณะบ้านหรือที่พักอาศัยของชาวสเปนนั้นขึ้นอยู่แต่ละครอบครัว หากเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ที่อยู่ในเมืองใหญ่ส่วนมากจะพักอาศัยในแฟลต ซึ่งมีพื้นที่ไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้บางครอบครัวอาจมีการแชร์ห้องนอนร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นๆ
 • ครอบครัวที่อยู่นอกเมืองส่วนใหญ่มักจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็ก ที่มีสวนอยู่ในบริเวณบ้าน
 • ครอบครัวชาวสเปนเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างพึ่งพาอาศัยกัน และมีความใกล้ชิดกันค่อนข้างมาก แม้กระทั่งสมาชิกที่แต่งงานไปแล้ว ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพ่อแม่อยู่
 • ชาวสเปนชอบพบปะกันในวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลหรือกิจกรรมพิเศษด้วยกันอยู่เสมอ
276d5132-f3aa-46de-b906-814aeb41decf

ระบบการศึกษา

 • โรงเรียนที่ประเทศสเปนจะเริ่มเปิดเรียนช่วงกลางเดือนกันยายนจนถึงประมาณวันที่ 20 มิถุนายน ของปีถัดไป
 • โรงเรียนที่ประเทศสเปนจะมีการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. หรือ 8.30 น. และเลิกเรียนเวลา 13.00 น. หรือ 14.00 น. มีเวลาพักระหว่างคาบเรียนประมาณ 20-30 นาที
 • จำนวนนักเรียนโดยเฉลี่ยต่อห้องไม่เกิน 35 คน
dan-gold-xy4zPgetBQg-unsplash

ภาษา

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาสเปน

max-bohme-lA-72_CS9EQ-unsplash

ศาสนา

 • ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 81
 • ศาสนาอื่นๆร้อยหรือไม่นับถือศาสนาใดเลยร้อยละ 9
1658732657804729455_IMG_5749

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • ชาวสเปนมักนิยมทานอาหารมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นด้วยกัน มักจะทานซุป ผัก พาสต้าหรือสลัด และตามด้วยอาหารจานเนื้อ หรือปลา
 • ของหวานมักเป็นผลไม้
 • ชาวสเปนมักใช้เวลามื้ออาหารเป็นเวลาครอบครัวเพื่อพูดคุยกัน อาจจะเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็น
IMG_5905

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

4077139344754623988_IMG_5688

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกุลเงินคือ euro (€)
 • สามารถใช้บัตรเครดิตเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้
 • สำหรับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 จะไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารในประเทศสเปนได้ ดังนั้นจึงแนะนำการทำบัตรเครดิตเพื่อการใช้จ่าย ซึ่งเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดในขณะนี้
34709dd5-3057-45c0-a915-8cb8d45e4222

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 •  ภาคเหนือจะมีภูมิอากาศแบบริมฝั่งทะเล ฤดูหนาวไม่หนาวจัด อากาศเย็นสบายในฤดูร้อน มีฝนตกชุกและมีความชื้นสูง
 • ส่วนภาคกลางและภาคใต ้สภาพอากาศแห้ง ฝนตกน้อย ในฤดูร้อน อากาศร้อนจัด แต่ในฤดูหนาวไม่หนาวจัด

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • มีระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 230 โวลต์ ดังนั้นควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter)

Welcome to Spain