Highlight

 • โปรตุเกสเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรียทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ส่วนทิศเหนือและทิศตะวันออกติดประเทศสเปน ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดมหาสมุทรแอตแลนติก
 • โปรตุเกสเป็นประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป มีเสน่ห์ในด้านวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ และภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นจึง มีสถานที่ที่มีชื่อเสียงและสภาพภูมิทัศน์ที่ดึงดูดความสนใจให้แก่ผู้คนเป็นจำนวนมาก เช่น ภูเขา, ทะเล, หมู่เกาะต่างๆ
15392831_1322818921103581_1162459031241800778_o

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวโปรตุเกส
IMG_2587

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • เดือนกันยายน – เดือนมิถุนายนในปีถัดไป
Copy of AFS Portugal_3

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวโปรตุเกส และไปโรงเรียนที่เรียนเป็นภาษาสเปน
 • บ้านพักมีทั้งลักษณะที่ตั้งอยู่ในเมือง ชานเมือง และชนบทติดแถบชายฝั่ง
DEN CHALITA PRA (2)

ระบบการศึกษา

 • ระบบการศึกษาของโปรตุเกสแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้ 1. ระบบการศึกษาแบบปกติ 2. ระบบการศึกษาแบบอาชีวะศึกษา
green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash

ภาษา

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาโปรตุกีส

akira-hojo-_86u_Y0oAaM-unsplash

ศาสนา

 • ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก 84.5%
 • ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 2.2%
 • ไม่มีศาสนา 3.9%
 • อื่นๆ 9.4%
thought-catalog-hHM8nwuqSLY-unsplash

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • มื้อเช้าประมาณ 7.00 – 8.00 ทานขนมปัง ซีเรียล คู่กับนม หรือกาแฟ
 • มื้อกลางวันประมาณ 12.00 – 13.00 ทานอาหารพื้นเมืองของโปรตุเกส เน้นโปรตีนสัตว์ เช่น เนื้อ ปลา ไข่ สามารถเลือกได้ว่าจะทานที่โรงเรียนหรือที่บ้าน
 • มื้ออาหารว่างประมาณ 17.00 – 18.00 ทานอาหารทานเล่น เช่น ซีเรียลกับนม หรือขนมปังทาแยม
 • มื้อเย็นประมาณ 20.00 – 21.00 ทานอาหารพื้นเมืองของโปรตุเกส เน้นโปรตีนสัตว์ เช่น เนื้อ ปลา ไข่
CZE ANNA HEN 3

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่ ครอบคลุม ได้แก่

 • ค่าเทอม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
 • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทย ได้แก่ ปฐมนิเทศ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง การประชุมก่อนเดินทาง และงาน Homecoming เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศอุปถัมภ์ (หากมีกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางเอเอฟเอสจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลนักเรียนขณะที่อยู่ในประเทศอุปถัมภ์โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัคร

  ค่าใช้จ่ายที่ ไม่ครอบคลุม (ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการจ่ายเอง) ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายการแปลเอกสารทำวีซ่าและค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ ก่อนการเดินทาง
 • ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง
 • อุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่อยู่ที่ประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมด เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง หรือ วันเดินทาง (หากมี)
 • ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 /ค่าใช้จ่ายในการ Quarantine / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Covid-19 ทั้งที่เกิดในประเทศและต่างประเทศ

ค่าเข้าร่วมโครงการ

14324600_1226981277354013_3316766868526986643_o

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกุลเงินคือ euro (€)
 • 1 euro (€) = 33.39 THB (*ค่าโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
POR-ฉัตรินยา พรจรัสพิศุทธิ์

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • ภูมิอากาศของประเทศโปรตุเกส เป็นแบบยุโรปตอนใต้ ฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10-18 องศาเซลเซียส
 • ฤดูร้อน จะมีอากาศร้อนจัดระหว่างช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28 – 36 องศาเซลเซียส
 • ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม อุณหภูมิประมาณ 0-12 องศาเซลเซียส

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • ประเทศโปรตุเกสมีระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 230 โวลต์ แบบ 2 ขากลม ผู้เข้าร่วมโครงการควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter) ไปสำรอง

Welcome to Portugal