HIGHLIGHT!

  • นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีภูมิประเทศและทัศนยภาพที่งดงามที่สุดในโลก นักเรียนจะได้เรียนการเลือกเรียนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ภูมิอากาศที่ยอดเยี่ยม มีสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติที่ชวนประทับใจให้ได้ค้นพบตลอดทั้งปี
  • นักเรียนสามารถเลือกเมืองเองได้
  • สามารถเลือกระยะเวลาเรียนได้
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ

Kia ora (hello) from New Zealand!—the land of picturesque scenery, grazing sheep, and kids playing rugby. If you enjoy the outdoors, barbecuing, relaxing and meeting new people, this is the right place for you. New Zealand is a mix of European, Asian and Pacific cultures, and heavily influenced by the indigenous Maori people.

Teens are into all types of sports, from rugby, cricket, netball, soccer to ultimate frisbee and water polo. You can also check out surfing and whale watching on some of New Zealand’s gorgeous beaches!

 

ลักษณะของโครงการ

  • เป็นโครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น
  • พำนักและร่วมกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และความเป็นอยู่
  • ผู้เข้าร่วมโครงการทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

เมืองและระยะเวลาการเดินทาง

นักเรียนสามารถเลือกเมืองที่ต้องการเดินทางได้ โดยจะมี 2 เมืองให้เลือก คือ

  • Auckland เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอากาศบริสุทธ์ ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งการแล่นเรือใบ “City of Sails”
  • Wellington เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ใกล้กับจุดสูงสุดทางตอนเหนือของเกาะเหนือ (North Island) ถือเป็นเมืองหลวงที่มีขนาดกะทัดรัด น่าอยู่อาศัย ผู้คนจิตใจดี เหมาะสำหรับการเรียนภาษาและการพักผ่อน

ระยะเวลาการเดินทาง จะอยู่ที่ 3 สัปดาห์, 4 สัปดาห์และ 6 สัปดาห์

Language

New Zealand has three official languages, Maori, English and sign language. English is the predominant language in New Zealand, spoken by 98% of the population, and very similar to Australian English. There are a lot of Maori words in common usage and young people use many colloquial words in conversation. New Zealanders also talk very fast. Having a basic knowledge of English will be helpful. You’ll have the opportunity to participate in English as a second language classes at some local schools.

#lemonmeringuepie #afsnz @afsnz @sezzie_eng #desserttime #midwinterchristmas

A photo posted by Chloe Kincaid (@chocoholicbake) on

Food

Many cultures moved to New Zealand during the 1800’s and the food is a reflection of that migration from European to Asian and Middle Eastern. Local food is known as Pacific Rim and includes fresh meat, dairy, and produce, fused with flavors from around the world. Good news for meat lovers: New Zealanders tend to eat a lot of meat. However, it’s also quite easy to get by as a vegetarian. Traditionally, New Zealanders love fish and chips and roasts along with desserts like Pavlova, a meringue-based cake. There are lots of cafés and eating out is common. You might even get to experience a traditional Maori feast, called a hangi.

Let AFS guide your intercultural adventure

Go abroad with AFS to discover who you really are, make new lifetime friendships and immerse yourself in a fascinating intercultural experience.
TEEN PROGRAMS (UNDER 18 YEARS OLD)

Our learning program will prepare you for an amazing AFS intercultural experience. The program begins at your home country with a pre-departure orientation and continues with orientations and other supported learning activities and facilitated conversations will help you maximize your experience, cope the challenges of navigating a new culture and community and gain knowledge, skills, and a global understanding, throughout your time abroad, and as you return to you home country. AFS volunteers will be there to support and guide you and your host family through your learning journey abroad.

ADULT PROGRAMS (18 YEARS OR OLDER)

The Global Competence Certificate (GCC) program will support your intercultural learning experience. This state-of-the-art program prepares you to successfully navigate new cultural environments—during your AFSNext experience and long after you finish the program. Online intercultural learning modules combined with in-person sessions help you develop practical and global skills, knowledge and attitudes that employers need and mission-driven organizations believe will help achieve their social impact goals. You will receive your certification upon completion of the training program.