Highlight

 • ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปยุโรป รายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 9 ประเทศ
 • เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในยุโรปเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศรัสเซีย
 • เยาวชนที่มาแลกเปลี่ยนที่เยอรมนีจะได้สัมผัสภูมิอากาศที่หลากหลาย อาทิเช่น ฤดูใบไม้ร่วง, ฤดูหนาว, ฤดูใบไม้ผลิ และ ฤดูร้อน
 • นอกเหนือจากนั้นเยอรมนียังเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ทางด้านภูมิประเทศ โดยเยอรมนีมีภูมิประเทศที่หลากหลายเริ่มต้นจาก พื้นที่รอบทางตอนเหนือ เทือกเขาสลับซับซ้อนทางตอนกลาง และเทือกเขาทางตอนใต้ของประเทศ
 • สำหรับโปรแกรมระยะ 1 ปี ณ ประเทศเยอรมนี เยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเยอรมัน โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมป์ และได้เข้าเรียนโรงเรียนในชุมชนอุปถัมภ์ พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมมากมายของ AFS อาทิเช่น orientations and activities ฯลฯ
6caf6fb0-73ef-467c-9488-173c42bc12e2 (1)

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวเยอรมัน
IMG_1661

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • กลุ่มที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมกราคมในปีถัดไป (ภาคพื้นทวีปใต้)
 • กลุ่มที่ 2 เดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายนในปีถัดไป (ภาคพื้นทวีปเหนือ)
20190303_155041

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวเยอรมัน และไปเรียนที่โรงเรียนเป็นภาษาเยอรมัน
 • ครอบครัวชาวเยอรมันให้ความเชื่อใจระหว่างกันค่อนข้างสูง พ่อแม่มักให้อิสระกับลูกๆ โดยเชื่อว่าลูกๆ สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ แต่ทั้งนี้การบอกกล่าวให้รับทราบถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกไปทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้าน หรือการแจ้งเวลากลับบ้าน ยังเป็นสิ่งที่พ่อแม่ชาวเยอรมันคาดหวังให้ลูกๆบอกกล่าวก่อนเสมอ
 • สังคมชาวเยอรมันชอบแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  รวมถึงชอบการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมามากกว่าการสื่อสารแบบอ้อมๆ
 • ครอบครัวชาวเยอรมันมักให้พื้นที่ส่วนตัวกับสมาชิกในครอบครัวอยู่เสมอ เป็นการแสดงออกถึงความเคารพซึ่งกันและกัน
 • ชาวเยอรมันให้ความสำคัญกับเวลาอย่างมาก หากไม่สามารถไปตามเวลาที่นัดหมาย หรือช้ากว่าที่นัดหมาย ควรมีการแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
D9F29D04-661A-490F-A693-678B40243F98 (1)

ระบบการศึกษา

 • เยาวชนจะถูกจัดสรรให้ไปอยู่โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แบบดังนี้
  • the GYMNASIUM (college prep school)
  • the REALSCHULE (leading up to grade ten)
  • the GESAMTSCHULE (college prep courses aswell)
 • เอเอฟเอสเยอรมนีจะมีการจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการให้ไปเรียนในชั้น Grade 10 or 11 โดยในส่วนของผลการเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่สามารถขอ Transcript กับทางโรงเรียนอุปถัมภ์ได้ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เป็น Certificate จากโรงเรียนแทน
 • โรงเรียนที่เยอรมนีจะเลิกเรียนในเวลา 14.00 ผู้เข้าร่วมโครงการควรหากิจกรรมต่างๆ ทำหลังเลิกเรียนเพิ่มเติมด้วยตัวเอง
 • มีนักเรียนประมาณ 20-30 คนต่อห้อง
 • วิชาที่เรียนพื้นฐาน อาทิเช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ ดนตรี และ ภูมิศาสตร์ เป็นต้น บางโรงเรียนจะมีการจัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียนในแต่ละปี (*โดยค่าใช้จ่ายนี้ หากผู้เข้าร่วมโครงการสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 250-300 ยูโร โดยประมาณ)
annelies-geneyn-bhBONc07WsI-unsplash

ภาษา

 • ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาเยอรมัน
chuttersnap-dHO20GtzmMA-unsplash

ศาสนา

 • คริสต์นิกายโปรแตสแตนต์ร้อยละ 34
 • คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 34
 • มุสลิมร้อยละ 3.7
 • ศาสนาอื่นๆร้อยละ 28.3
20180929_193835

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • สำหรับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวเยอรมัน จะขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัว คนในครอบครัวจะให้ความสำคัญกับการทานอาหาร โดยทุกคนในครอบครัวจะมีส่วนร่วมในโต๊ะอาหารร่วมกัน
 • การทานอาหารจะใช้มีด ช้อนและส้อม บางครอบครัวจะมีการพูดว่า “Guten Appetit” ก่อนเริ่มรับประทานอาหาร
 • อาหารเช้า : โดยส่วนใหญ่จะทานเป็นมื้ออาหารเบาๆ เช่น ขนมปัง กับ นูเทลล่า น้ำผึ้ง แยม ชีส แฮม คอนเฟลก ไข่ต้ม ชา กาแฟ นม น้ำผลไม้
 • อาหารกลางวัน : เยาวชนจะได้ทานอาหารที่โรงเรียน โดยเตรียมแซนวิชไปจากที่บ้าน บางครอบครัวมื้อกลางวันจะเป็นมื้ออาหารหลักสำหรับครอบครัว มักจะทานอาหารแบบ warm meal อาทิเช่น เนื้อสัตว์ พาสต้า ผัก มันฝรั่ง ข้าว
 • อาหารว่างช่วงบ่าย : ในช่วงวันหยุด หลายๆ ครอบครัวจะมีช่วงของว่างยามบ่าย เวลาประมาณ 15.00 – 16.00 น. โดยจะทาน กาแฟ ชา และขนมเค้ก โดยช่วงของว่างยามบ่ายถือว่าเป็นประเพณีของชาวเยอรมันอีกด้วย
 • อาหารเย็น : อาหารเย็นชาวเยอรมันส่วนใหญ่จะทานกันเวลาประมาณ 18.00 – 20.00 น. โดยส่วนใหญ่จะทานขนมปัง ชีส ไส้กรอก ผัก แต่ก็ยังมีบางครอบครัวที่ทานอาหารเย็นเป็นอาหารมื้ออุ่น
20190703085810_IMG_4359

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

20190703200939_IMG_4396

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • ค่าครองชีพในประเทศเยอรมนีค่อนข้างสูง ดังนั้น เยาวชนควรมีวางแผนในการใช้จ่ายแต่ละเดือน เพื่อมีเงินเก็บไว้ฉุกเฉินหรือได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวด้วย
 • ทางเอเอฟเอสเยอรมนี แนะนำว่าเยาวชนควรเตรียมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณ 70-110 ยูโรต่อเดือน สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว (*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)
cvcvcvcvvvvvvffffffffcfcfffvvvvccccffffccccиииииbbbbbbbbbkjhппппчччччччччччччччvbvbvbvbcvcvvbvbvbиммисмсмсмсмсмсмчсчсчсcvcvbcvcvcvcvcvccvcvcvcvcvcv-17

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • เยอรมนีจัดว่าเป็นประเทศศูนย์กลางยุโรปที่มีสภาพอากาศแบบกลางๆ ทั้งประเทศ โดยได้รับอิทธิพล ลมทางทิศตะวันตก และได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติก
 • ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยมกราคมอยู่ที่ -0.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 16.9 องศาเซลเซียส

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • ระบบหัวปลั๊กที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบหัวแบนสองกลม ควรนำอุปกรณ์แปลงหัวปลั๊กมาด้วย

Welcome to Germany