Highlight

 • สาธารณรัฐเช็ก เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม นอกจากจะเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมทางด้านประวัติศาสตร์อีกด้วย
 • สาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่ยังคงความดั้งเดิมจากประวัติศาสตร์  ประเทศเช็กจึงเรียกได้ว่าเป็นประเทศ “ใจกลางของยุโรป”
 • สำหรับเรื่องของการศึกษาประเทศเช็กนับเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีประเทศหนึ่ง
 • ผู้คนในสาธารณรัฐเช็กเรียกได้ว่าล้วนแต่มีความชื่นชอบทางด้านกีฬา ไม่ว่าจะเป็น tennis, ice hockey, other winter sports, soccer, canoeing, cross-country, or skiing during the winter.
 • กิจกรรมที่ชาวเช็กมักทำร่วมกับครอบครัวมีมากมายหลายหลาย อาทิ เช่น hiking, cycling, and swimming in warm months and skiing, ice-skating or cross-country skiing during the winter.
46925915605_360e71b602_o

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวเช็ก
CZE ANNA HEN 6

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 •  เดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายนในปีถัดไป (ภาคพื้นทวีปเหนือ)
IMG_20181202_100048

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ สาธารณรัฐเช็ก
 • ชาวเช็กมักจะเลี้ยงสัว์เช่น สุนัข หรือแมว โดยจะถือว่าสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวด้วยเช่นกัน
32686736537_9d80ae920a_o

ระบบการศึกษา

 • โรงเรียนประถม Primary school เริ่มเรียนเมื่ออายุ 6 ขวบมีระยะเวลา 9 ปี โรงเรียนมัธยม Secondary school
 • โรงเรียนอาชีวศึกษา (บริหาร, พยาบาล, อุตสาหกรรม, ดนตรี, ศิลปะ) โรงเรียนฝึกทักษะ (Apprentice schools)
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะถูกจัดสรรให้เรียนในโรงเรียนระดับมัธยมปลาย (Secondary School) ส่วนใหญ่ทั้งโรงเรียนจะมีนักเรียนประมาณ 400 – 500 คน
 • มีนักเรียนในห้องเรียนประมาณ 20 – 30 คนต่อห้องเรียน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องใส่ยูนิฟอร์ม แต่หากมีจะแจ้งให้ทราบ โดยค่าใช้จ่ายสำหรับชุดยูนิฟอร์ม ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • เวลาเรียนโดยประมาณคือเวลา 08.00 น. – 14.00 น. โดยการสอบวัดผลจะมีการให้เกรดเป็น 1 – 5 โดย 1 หมายถึงคะแนนสูงที่สุด และ 5 คือคะแนนต่ำที่สุด
annelies-geneyn-bhBONc07WsI-unsplash

ภาษา

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาเช็ก

CZE ANNA HEN 9

ศาสนา

 • ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 59
 • คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 26.8
 • อื่น ๆ ร้อยละ 14.2
alexandra-kikot-ubllfdaKreI-unsplash

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • Snídaně (อาหารเช้า) โดยปกติจะทานประมาณ 7 โมงเช้า โดยหลักๆ จะเป็นแยม,ชีส หรือ แฮม และน้ำชา สำหรับช่วงเช้าประมาณ 10 โมงจะมีช่วงพักค่อนข้างยาว นักเรียนส่วนใหญ่จะนำขนม มาทานในเช้าเวลาว่าง (เตรียมมาเอง)
 • Oběd (lunch) อาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทานที่โรงเรียนพร้อมกับเพื่อนๆ มื้ออาหารจะเป็นพวกเนื้อสัตว์กับซอส มันฝรั่ง ข้าว พาสต้า ซุป และขนมหวาน
 • Večeře (dinner) อาหารเย็นปกติจะคล้ายๆ กับอาหารกลางวัน บางครอบครัวก็จะทานเป็นมื้อหลักเช่นขนมปังกับชีส หรือแฮม โดยปกติอาหารเย็นจะทานช่วงประมาณ 18.00 – 19.00 น.
 • อาหารมื้อเย็นจะเป็นมื้อของครอบครัว ที่จะมาพูดคุยร่วมกันที่โต๊ะอาหาร และในช่วงสุดสัปดาห์สมาชิกในครอบครัวจะมีการทำอาหาร และทานอาหารร่วมกัน
IMG_20190114_110736

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

CZE ANNA HEN 7 (1)

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • แม้สาธารณรัฐเช็กจะเป็นสมาชิก EU แล้ว แต่ยังคงใช้สกุลเงินของตัวเองที่เรียกว่า เช็กคอรูนา (CZK หรือ Kč) หรือเช็กคราวน์
 • ควรมีการวางแผนในการใช้จ่ายแต่ละเดือน เพื่อมีเงินเก็บไว้ฉุกเฉินหรือได้มีโอกาสไปท่องเที่ยว
 • สำหรับประเทศเช็กผู้เข้าร่วมโครงการสามารถหา ตู้กดเงิน (ATM) ได้ง่าย โดยจะมีเกือบทุกที่
 • แนะนำควรสำรองเงิน 1,200 USD โดยประมาณเพื่อใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างเข้าร่วมโครงการ 10 เดือน (*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล)
CZE ANNA HEN (2)

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 4 ฤดู โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอยู่ที่ประมาณ -20 องศาเซลเซียส และสูงสุดในฤดูร้อนประมาณ 30 – 35 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 15 – 25 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างเย็นสบาย มักมีฝนในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง
 • อุณหภูมิระหว่างวันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศ

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • มีระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 230 โวลต์ ดังนั้นควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter)

Welcome to Czech Republic