Highlight

 • ราชอาณาจักรเบลเยียม (Kingdom of Belgium) เป็นประเทศที่มีจุดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน เป็นประตูเข้าสู่ยุโรปภาคพื้นทวีป และเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เมืองใหญ่หลายเมืองในยุโรป
 • แคว้น Flanders อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ เช่น การทำผ้าลูกไม้ และมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงาม
 • เป็ํนประเทศที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
 • เป็นศูนย์กลางการเงินการธนาคาร และเป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศหลายองค์กร
 • เบลเยียมเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มี competitiveness ด้านการค้าการลงทุน เป็นอันดับที่ 15 ของโลก (จาก 142 ประเทศ) โดย World Economic Forum ปี 2011-2012
4bdddd96-e5b3-4cf3-8d2f-6bb5c32e6d08

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวเบลเยียม
027e758f-a2aa-43b4-ab90-482a66a1de42

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • เดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายนในปีถัดไป (ภาคพื้นทวีปเหนือ)
34566d77-8863-4e01-9ba2-dab51f022253

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวเบลเยียม เพื่อการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และไปเรียนที่โรงเรียนโดยเรียนเป็นภาษาดัตช์
 • ชาวเบลเยียมมักชอบการพูดคุย แชร์เรื่องต่างๆในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในมื้ออาหารเย็นที่มีการรับประทานอาหารร่วมกัน การพูดคุยและการถามความคิดเห็นระหว่างกันในครอบครัวจึงถือเป็นเรื่องปกติ
 • ครอบครัวชาวเบลเยียมค่อนข้างให้ความสำคัญกับกฏ ระเบียบต่างๆ เช่น ลูกๆจำเป็นต้องแจ้งให้พ่อแม่ทราบ และได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ก่อนออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเสมอ
IMG_4433

ระบบการศึกษา

 • โรงเรียนจะเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 โดยประมาณ
 • พักเที่ยงเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง และมีเวลาเบรคระหว่างวัน 2 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที
 • จำนวนนักเรียนประมาณ 25 – 30 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน
 • คุณครูค่อนข้างมีความเข้มงวดในเรื่องการเข้าเรียนของนักเรียน รวมถึงเรื่องความประพฤติต่างๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ในห้องเรียน, การพูดคุยกันในระหว่างเรียน
patrick-tomasso-Oaqk7qqNh_c-unsplash

ภาษา

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาดัตช์

brandon-morgan-GxbFfu6yRN0-unsplash (1)

ศาสนา

 • ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 57
 • ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์และอื่น ๆ ร้อยละ 6
 • ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 37
thought-catalog-hHM8nwuqSLY-unsplash

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • รับประทานอาหารเช้าและเที่ยงเป็นขนมปังหรืออาหารแบบเบาๆ และทานมื้อใหญ่มื้อเดียวคือมื้อเย็น
 • ไม่ค่อยทานขนมหรืออาหาร Junk food
 • หลายครอบครัวมีเมนูประจำวัน 1 เมนู/สัปดาห์เช่น ทานสปาเก็ตตี้ทุกวันพุธ
61451859_1331240540349919_5558085321981165568_n

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

P3020165

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกุลเงินคือ euro (€)
 • ประเทศเบลเยียมเป็นประเทศที่ค่าครองชีพค่อนข้างสูง สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการระยะ 1 ปี อาจเตรียมเงินโดยประมาณ 100€ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งเดือน  (**คือค่าใช้จ่ายโดยประมาณการเบื้องต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการควรพิจารณาตามความเหมาะสม)
 • ตัวอย่างค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
  • ตั๋วรถบัส : 2.50 €
  • กาแฟ : 2.50 €
  • แซนวิชสำหรับอาหารกลางวัน : 3.50 €
IMG_4586

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • ภูมิอากาศแบบชายฝั่งทะเล มีความชื้น อากาศอบอุ่น
 • อุณหภูมิเฉลี่ยในหน้าหนาว – 5°C และ 35°C ในหน้าร้อน
 • มี 4 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้ร่วง

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • มีระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 230 โวลต์ ควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter) ไปสำรองด้วย

Q4 คนเบลเยี่ยมรับประทานเนื้อม้าจริงหรือไม่?

 • จริง

Q5 คนเบลเยียมพูดภาษาอังกฤษกันได้หรือไม่?

 • โดยส่วนมากคนเบลเยี่ยมเข้าใจภาษาอังกฤษ

Q6 การคมนาคมในประเทศเบลเยียมใช้การคมนาคมอย่างไร?

 • ใช้รถบัส (De lijn) หรือรถไฟเป็นหลัก

Q7 ที่โรงเรียนมียูนิฟอร์มหรือไม่?

 • บางโรงเรียนมี เช่นโรงเรียนหญิงล้วนซึ่งเป็นโรงเรียนคริสต์คาทอลิก และโรงเรียนประเภทนี้บางโรงเรียนไม่อนุญาตให้แต่งหน้าหรือใส่เครื่องประดับ