Highlight

 • ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีคนใช้มากกว่า 220 ล้านคนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก
 • ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพอันดับต้นๆของโลก
 • ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในตลาดวงการแฟชั่น และการทำอาหาร
 • นักเรียนได้อาศัยในหอพักของโรงเรียน ใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนชาวฝรั่งเศสในวัยเดียวกัน ทำให้เรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้น
Annotation 2020-04-08 112705

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่หอพัก และมีโอกาสได้อยู่กับโฮสบ้าง ในบางโอกาส ไม่ทุกอาทิตย์
Annotation 2020-04-08 112839

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • ไปเดือนกันยายน และกลับเดือนกรกฎาคมในปีถัดไป
Annotation 2020-04-08 112541

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอยู่หอพัก และมีโอกาสได้อยู่กับโฮสบ้าง ในบางโอกาส ไม่ทุกอาทิตย์
 • นักเรียนพัก 2 – 3 คนต่อห้อง (เด็กไทยไม่พักห้องเดียวกัน)
 • ห้องน้ำรวม (แต่ขึ้นอยู่กับโรงเรียน)
 • มีครูประจำคอยดูแลนักเรียนตลอดเวลา
 • มีผู้ดูแลหอประจำอยู่ ไม่อนุญาติให้คนนอกเข้า
Annotation 2020-04-08 132359

ระบบการศึกษา

 • โรงเรียนอุปถัมภ์ที่ประเทศฝรั่งเศสเข้าเรียนเวลา 8:00 – 17:00 น.
 • คาบเรียนใช้เวลา 55 นาที นักเรียนมีเวลา 5 นาทีในการเปลี่ยนห้องเรียนเพื่อเรียนวิชาต่อไป
 • นักเรียนไม่ใส่เครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนในประเทศฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแต่งกายที่เป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางศาสนา
 • ระดับชั้นเรียนในประเทศฝรั่งเศส
  • เกรด 9 อายุ 14-15 ปี TROISIEME
  • เกรด 10 อายุ 15-16 ปี SECONDE
  • เกรด 11 อายุ 16-17 ปี PREMIERE
  • เกรด 12 อายุ 17-18 ปี TERMINALE
andrei-bocan-TlqoI2HXr4Y-unsplash

ภาษา

 • ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาฝรั่งเศส
akira-hojo-_86u_Y0oAaM-unsplash

ศาสนา

 • ศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกร้อยละ 83-88
 • ศาสนาคริสต์นิกายโปแตสแตนต์ ร้อยละ 2
 • ศาสนาอิสลามร้อยละ 5 -10
 • ศาสนายูดายร้อยละ 1
France_AFS_boarding

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • อาหารเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวฝรั่งเศส ชาวฝรั่งเศสให้ความสำคัญสำหรับการรับประทานอาหารค่อนข้างมาก
 • อาหารฝรั่งเศสมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาคของประเทศ
 • ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมอาหารให้ 3 มื้อในแต่ละวัน เมนูอาหารขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนจัดเตรียมให้
Atelier_decorations

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

Annotation 2020-04-08 112705

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • การโอนเงิน สามารถใช้บัตรเดบิตจากไทยไปกดเงินที่ฝรั่งเศสได้ (เสียค่าธรรมเนียมประมาณ 100 – 150 ต่อการกดหนึ่งครั้ง)
 • ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 5,000 – 15,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมเที่ยว ค่าอาหารไม่ต้องจ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวละบุคคล ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ  ผู้เข้าร่วมโครงการควรเตรียมไปตามความเหมาะสม)
01

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • ฤดูใบไม้ผลิ (ปลายเดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน)  อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ประมาณ 10 -18 องศาเซลเซียส อากาศกำลังเย็นสบาย หรือค่อนข้างเย็นจัด
 • ฤดูร้อน (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ) ระยะเวลากลางวันจะยาวนาน อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 20 – 30 องศาเซลเซียส
 • ฤดูใบไม้ร่วง (ปลายเดือนกันยายน – ธันวาคม) เป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่น่าสนใจเนื่องจากเมืองทั้งเมืองจะเต็มไปด้วยใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสี อากาศดี แต่อาจมีฝนตกเล็กน้อย อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 10 – 18 องศาเซลเซลเซียส
 • ฤดูหนาว (เดือนธันวาคม – มีนาคม) อากาศหนาวเย็นแบบสุดๆ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ประมาณ -1 – 5 องศาเซลเซียส

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • มีระบบไฟฟ้าเป็นแบบ 220 โวลต์ ดังนั้นควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter)