20190126_125819

ลักษณะโครงการ

 • สำหรับโปรแกรมแคนาดา (หอพัก) ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยอยู่ที่หอพักโรงเรียน Private Collège เป็นโรงเรียนเอกชนที่ชื่อว่า St-Jean-Vianney ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Montreal
 • การเรียนการสอนจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ และมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น กีฬา ชมรม เป็นต้น
 • เรียนที่เมือง Montreal ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก และได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยครบครัน
 • โรงเรียนได้รับการรับรองจากบริษัท Apple โดยการเรียนการสอนทั้งหมดจะเป็นแบบ Digital ต้องใช้ iPad Tablet ในการเรียน (เยาวชนจะต้องเตรียมไปเอง)
20181112_131056 (1)

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • เดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายนในปีถัดไป (ภาคพื้นทวีปเหนือ)
20190203_094840

ลักษณะความเป็นอยู่

 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยอยู่ที่หอพักโรงเรียน Private Collège เป็นโรงเรียนเอกชนที่ชื่อว่า St-Jean-Vianney ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Montreal
 • การเรียนการสอนจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
received_1011132535743436 (1)

ระบบการศึกษา

 • ระบบการศึกษาในแคนาดาจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละมณฑลตามกฎหมายของแคนาดา
 • ในแต่ละมณฑลจะมีระบบการศึกษา ที่แตกต่างกันไป โดยปกติโรงเรียนจะเริ่มปีการศึกษาตั้งแต่ช่วง เดือนกันยายน ถึงเดือนมิถุนายน โรงเรียน มัธยมศึกษาจะมีเกรด 7 ไปจนถึงเกรด 12
elena-ignatenko-OXcPZoQbzxk-unsplash

ภาษา

ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาอังกฤษ

annie-spratt-iJuzlfA8LxE-unsplash

ศาสนา

 • คริสต์โรมันคาทอลิก ร้อยละ 43.6
 • คริสต์โปรเตสแตนต์ ร้อยละ 29.2
 • ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 2
 • อื่นๆ ร้อยละ 15
brooke-lark-HlNcigvUi4Q-unsplash

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • ผู้เข้าร่วมโครงการรับประทานอาหารที่โรงเรียนทั้ง 3 มื้อ
20190621_224510

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

20190203_092627

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • แนะนำให้ผู้เข้าร่วมโครงการสำรองเงินเพื่อใช้จ่ายอย่างน้อย $1,500 CDN โดยประมาณ (*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล)
 • สำหรับการใช้จ่ายที่โรงเรียน เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าชุดนักเรียน เสื้อผ้า ฯลฯ สำหรับในช่วงแรกที่ไปถึงแคนาดาควรมีเงินสำรองประมาณ $300 CDN สำหรับเผื่อฉุกเฉิน
 • สำหรับ ATM สามารถหาตู้กดเงินได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามควรทำการตรวจสอบเรื่องการใช้งานบัตรกับเจ้าหน้าที่ธนาคารก่อนการใช้งานจริง
20190104_131856

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • แคนาดามีฤดูกาลที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด 4 ฤดู
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 องศาเซลเซียส หรือร้อนกว่านั้น
 • ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบถึง 25 องศาเซลเซียส
 • สำหรับอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 10 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • แคนาดาใช้ระบบไฟฟ้า 110 V, 60 Hz แตกต่างจากประเทศไทย ปลั๊กไฟมีทั้งแบบ 2 ขา (ขานึงเล็ก ขานึงใหญ่) และ ปลั๊กหัวแบนสองขา บวกขากราวด์ กลมๆ อีกหนึ่งขา
 • หากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าจากประเทศไทยจะไปใช้ที่นั่น ให้ดูที่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราว่ารองรับระบบไฟ 110 V มั้ย (ตัวอย่างที่รองรับระบบไฟ 110 V จะเขียนบนเครื่องใช้ไฟฟ้าว่า 100-240V)
 • ควรเตรียมเครื่องแปลงไฟฟ้า (Adapter)