Highlights

 • โรงเรียนได้การรองรับจากบริษัท Apple ให้เป็น Apple Distinguished School หรือ Apple Certified School (นักเรียนต้องเตรียม Ipad ไปด้วยตัวเอง)
 • ห่างจาก Downtown Montreal 30 กิโลเมตรเท่านั้น
 • เป็นเมืองที่ผู้คนสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส
 • ใกล้แหล่งอุทยานแห่งชาติและสถานที่สวยงามทางธรรมชาติมากมาย

school

ลักษณะของโครงการ

 • โครงการระยะ 1 ปี ณ ประเทศแคนาดาในโซนที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
 • นักเรียนจะได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเอกชนที่ชื่อว่า Collège St-Jean-Vianney ในเมือง Montreal
 • นักเรียนจะพักอาศัยอยู่ในหอพักของโรงเรียน
 • นักเรียนจะมีโอกาสอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแคนาดาในบางโอกาส
dd

School Facilities

 • ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์มัลติมีเดียและเทคโนโลยี
 • สนามอเมริกันฟุตบอลกลางแจ้ง 1 สนาม
 • สนามฟุตบอลกลางแจ้ง 2 สนาม
 • สนามฟุตบอลในร่ม 3 สนาม
 • โรงยิมขนาดใหญ่ 300 ที่นั่ง
 • โรงยิมขนาดเล็ก
 • โรงยิมสำหรับออกกำลังกาย
 • สนามกีฬาขนาด 250 ที่นั่ง
 • สตูดิโอบันทึกเสียงและภาพ
 • ห้องสำหรับเต้น 2 ห้อง
 • หอประชุมขนาด 500 ที่นั่ง และอื่นๆ อีกมากมาย
class

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

เดือนสิงหาคม – มิถุนายนปีถัดไป โดยประมาณ

ff

เงินบริจาคสมทบทุนครอบคลุม

ค่าเข้าร่วมโครงการปี 2019 = 1,150,000 บาท

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับระหว่างประเทศ
 • ค่าดำเนินการในการยื่นวีซ่า รวมถึงค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างที่เข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าเทอม
 • ค่าอาหาร (โรงเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ดูแลเรื่องอาหารให้)
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศ
  • ปฐมนิเทศ
  • ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
  • ประชุมก่อนการเดินทาง
  • ปัจฉิมนิเทศ
  • งานคืนสู่เหย้า
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมในประเทศอุปถัมภ์ (ในบางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนในต่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร เอเอฟเอส