รายชื่อเอเอฟเอสเขต

เอเอฟเอสเขต โรงเรียน
กรุงเทพฯกลาง สายปัญญา ในพระบรมฯ
กรุงเทพฯเหนือ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
กรุงเทพฯตะวันออก เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
กรุงเทพฯธนบุรี ศึกษานารี
กรุงเทพฯพหลโยธิน สารวิทยา
กระบี่ อำมาตย์พานิชนุกูล
กาญจนบุรี กาญจนานุเคราะห์
กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
กำแพงเพชร กำแพงเพชรพิทยาคม
ขอนแก่น กัลยาณวัตร
จันทบุรี เบญจมราชูทิศ
ฉะเชิงเทรา ดัดดรุณี
ชลบุรี ชลกันยานุกูล
ชัยนาท ชัยนาทพิทยาคม
ชัยภูมิ สตรีชัยภูมิ
ชุมพร ศรียาภัย
เชียงราย เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เชียงใหม่ วัฒโนทัยพายัพ
ตรัง จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง
ตราด ตราษตระการคุณ
ตาก ผดุงปัญญา
นครนายก นครนายกวิทยาคม
นครปฐม ราชินีบูรณะ
นครพนม ปิยะมหาราชาลัย
นครราชสีมา ราชสีมาวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช เบญจมราชูทิศ
นครสวรรค์ สตรีนครสวรรค์
นนทบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
นราธิวาส นราสิกขาลัย
น่าน สตรีศรีน่าน
บึงกาฬ บึงกาฬ
บุรีรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม
ปทุมธานี ธัญบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบวิทยาลัย
ปราจีนบุรี ปราจีนกัลยาณี
ปัตตานี สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ”นิตยานุกูล”
พะเยา พะเยาพิทยาคม
พังงา ตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
พัทลุง สตรีพัทลุง
พิจิตร ตะพานหิน
พิษณุโลก เฉลิมขวัญสตรี
เพชรบุรี พรหมานุสรณ์
เพชรบูรณ์ เพชรพิทยาคม
แพร่ นารีรัตน์
ภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย
มหาสารคาม สารคามพิทยาคม
มุกดาหาร มุกดาหาร
แม่ฮ่องสอน ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยโสธร ยโสธรพิทยาคม
ยะลา คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
ร้อยเอ็ด สตรีศึกษา
ระนอง พิชัยรัตนาคาร
ระยอง ระยองวิทยาคม
ราชบุรี ราชโบริกานุเคราะห์
ลพบุรี พิบูลวิทยาลัย
ลำปาง ลำปางกัลยาณี
ลำพูน จักรคำคณาทร
เลย เลยพิทยาคม
ศรีสะเกษ ศรีสะเกษวิทยาลัย
สกลนคร สกลราชวิทยานุกูล
สงขลา หาดใหญ่วิทยาลัย
สตูล สตูลวิทยา
สมุทรปราการ นมร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม ถาวรานุกูล
สมุทรสาคร สมุทรสาครบูรณะ
สระแก้ว สระแก้ว
สระบุรี สระบุรีวิทยาคม
สิงห์บุรี สิงห์บุรี
สุโขทัย อุดมดรุณี
สุพรรณบุรี สงวนหญิง
สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์ สิรินธร
หนองคาย ปทุมเทพวิทยาคาร
หนองบัวลำภู หนองบัวพิทยาคาร
อ่างทอง สตรีอ่างทอง
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล
อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
อุทัยธานี หนองฉางวิทยา
อุบลราชธานี นารีนุกูล

รายชื่อศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์

ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ โรงเรียน
โรงเรียนวัดราชโอรส วัดราชโอรส
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนสุธีวิทยา สุธีวิทยา
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนกระสังพิทยาคม กระสังพิทยาคม
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย แก่นนครวิทยาลัย
โรงเรียนอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน สตรีศรีน่าน
โรงเรียนสตรีทุ่งสง สตรีทุ่งสง
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สุรธรรมพิทักษ์
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สตรีชัยภูมิ
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วัฒโนทัยพายัพ