เวลส์ ประเทศหนึ่งในสหราชอาณาจักร ที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ และมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจตามแบบฉบับของเกาะอังกฤษ อีกทั้งยังมีความโดดเด่นในเรื่องของสถาบันการศึกษา และมีความปลอดภัยเทียบเท่าเมืองใหญ่ในประเทศอังกฤษ

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

 • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ระยะเวลา 4 สัปดาห์
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ กับเจ้าของภาษาโดยตรง และมีโอกาสที่จะได้พัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสในการทำกิจกรรม และเข้าเรียนในบางรายวิชาร่วมกับโรงเรียนท้องถิ่น
 • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ รวมถึงเยี่ยมชมเมืองในสหราชอาณาจักร อาทิ กรุงลอนดอน ออกฟอร์ด บาธ เป็นต้น
 • โครงการนี้มีเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ดูแลตลอดทั้งโครงการ
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

 • ปิดรับสมัคร
City Hall 1

ขั้นตอนการสมัคร

 • รับสมัครผ่านเว็บไซต์  Short Program และรอรับ E-Mail ยืนยันการสมัคร
  *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เมื่อมูลนิธิปิดรับสมัครแล้ว จะติดต่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อแจ้งขั้นตอนการคัดเลือกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 401 , 403
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์