นิวซีแลนด์ ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศที่หลากหลาย และการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและชนพื้นเมืองทำให้ นิวซีแลนด์ เป็นพื้นที่ที่มีมนต์เสน่ห์ที่ตราตรึงและหาที่เปรียบได้ยาก สัมผัสความมหัศจรรย์ดังกล่าวไปกับโปรแกรมภาษาวัฒนธรรม และร่วมเดินทางไปในดินแดน “เอาเตอารัว (Aotearoa)”

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

  • โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระยะเวลา 3 สัปดาห์
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยพักอาศัยรูปแบบแคมป์ ณ เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland)
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการศึกษาแง่มุมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันตกและชนเผ่าเมารี
  • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

  • ปิดรับสมัคร
20230427101738_[fpdl.in]_auckland-city-view_122035-1279

ขั้นตอนการสมัคร

  • รับสมัครผ่านเว็บไซต์ Short Program และรอรับ E-Mail ยืนยันการสมัคร
    *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  • เมื่อมูลนิธิปิดรับสมัครแล้ว จะติดต่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อแจ้งขั้นตอนการคัดเลือกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 905, 907
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์