โอกาสอันดีที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ภายในโรงเรียนท้องถิ่น ณ รัฐแทสมาเนีย (Tasmania)
ประเทศออสเตรเลีย ที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัย รวมทั้งอากาศที่บริสุทธิ์และธรรมชาติที่สมบูรณ์

 

ศึกษาระเบียบการรับสมัคร

ข้อมูลเบื้องต้น

  • โครงการเรียนภาษาระยะสั้น ณ ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลา 3 สัปดาห์
  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยในผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยในรูปแบบหอพัก ณ Hellyer college Student Residence และเข้าเรียนที่ Burnie High schoolรัฐแทสมาเนีย (Tasmania)
  • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนการสอนจริงในโรงเรียนท้องถิ่นและมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทางธรรมชาติของรัฐแทสมาเนีย
  • โครงการนี้มีผู้ดูแลติดตามผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
  • ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้ทำหน้าที่เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย

*หมายเหตุ นักเรียนจะได้เข้าศึกษาในระดับชั้นเรียน Year 9 หรือ Year 10 เท่านั้น

  • ปิดรับสมัคร
ondrej-machart-QnFVTob4HHE-unsplash

ขั้นตอนการสมัคร

  • รับสมัครผ่านเว็บไซต์ Short Program และรอรับ E-Mail ยืนยันการสมัคร
    *โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  • เมื่อมูลนิธิปิดรับสมัครแล้ว จะติดต่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อแจ้งขั้นตอนการคัดเลือกต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อส่วนงานพัฒนาโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2574-6197 ต่อ 905, 907
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์