Highlight

 • เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางของทวีปอเมริกาใต้
 • ปารากวัยเป็นประเทศที่มีขนบธรรมเนียมอันยาวนาน อุดมไปด้วยวัฒนธรรม และมีความหลงใหลในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมาก
 •  ประเทศกึ่งเขตร้อนเมดิเตอร์เรเนียน
 • เป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโลก
 • ผลิตถั่วเหลืองมากเป็นอันดับ 6 ของโลกและส่งออกเป็นอันดับ 4 ของโลก
 • เป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อวัวอันดับ 6 ของโลก
 • เป็นประเทศหนึ่งที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดในโลก
IMG_3223

ลักษณะโครงการ

 • เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
 • พักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวปารากวัย
a4579b1e-d512-42ab-9ea3-9493a3fdb0c7(1)

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

 • กลุ่มที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมกราคมในปีถัดไป
 • กลุ่มที่ 2 เดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายนในปีถัดไป
cdb27977-d8af-4b50-b386-db83ce94266f

ลักษณะความเป็นอยู่

 • พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวปารากวัย และไปเรียนที่โรงเรียนโดยเรียนเป็นภาษาสเปน
 • ชาวปารากวัยค่อนข้างภูมิใจและใช้ชีวิตกับขนบประเพณีแบบดั้งเดิม ดังนั้นการดำเนินชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ยังคงมีศิลปะ, งานหัตถกรรม, ดนตรี, เครื่องดนตรี และการเต้นรำ เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
 • ครอบครัวชาวปารากวัยโดยส่วนใหญ่มักให้ความใส่ใจกับลูกๆมาก โดยเฉพาะลูกสาว ในขณะที่ลูกชายจะค่อนข้างอิสระเสรีมากกว่า
 • ครอบครัวอุปถัมภ์บางครอบครัวอาจไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวก หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แอร์, เครื่องซักผ้า, เครื่องล้างจาน หรือเตาอบ ในขณะที่บางครอบครัวอาจจะมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ระบบการศึกษา

 • ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เวลาเรียนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าเวลา 7.00 – 12.00 และช่วงบ่ายเวลา 13.30 -18.00 ซึ่งบางโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนเข้าเรียนทั้งสองช่วงเวลา
 • มีช่วงปิดเทอม 2 สัปดาห์ ในช่วงเดือนกรกฏาคม
 • โรงเรียนส่วนใหญ่กำหนดให้นักเรียนทุกคนสวมเครื่องแบบนักเรียน
 • วิชาภาคบังคับมีทั้งหมด 11 วิชา ซึ่งรวมวิชาเคมี, ศิลปะ, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ภาษาละติน, คณิตศาสตร์, ปรัชญา, จิตวิทยา และภาษาสเปน
 • นักเรียนมีห้องเรียนประจำและไม่ต้องเดินเรียน
 • บางวิชาเรียน เช่น ปรัชญา หรือจิตวิทยา นักเรียนจะเรียนกันเป็นกลุ่ม
 • มีการบ้านและรายงานเป็นรายวิชาตามที่ได้รับมอบหมาย มีการสอบแบบปากเปล่า
dan-gold-xy4zPgetBQg-unsplash

ภาษา

 • ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการเรียนคือภาษาสเปน
 • ภาษากวารานี คืออีกภาษาหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารสำหรับชาวปารากวัย
jenny-marvin-u3py_1Tcnuc-unsplash

ศาสนา

 • ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 90
 • อื่นๆ ร้อยละ 10
d0c42220-830a-45d7-8f66-5ea6fcf935af

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร

 • ชาวปารากวัยมักทานอาหารมื้อใหญ่โดยเฉพาะมื้อกลางวัน และเย็น
 • อาหารมื้อเช้าส่วนใหญ่คือ นม กาแฟ ชา และขนมปัง
 • เนื้อสัตว์คืออาหารหลัก และเป็นอาหารประจำชาติ ในขณะที่การรับประทานอาหารมังสวิรัติค่อนข้างน้อย
 • อาหารโดยส่วนใหญ่มักมี ข้าวโพด, ข้าว, มันฝรั่ง และแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบ
 • ชาวปารากวัยชอบรับประทานอาหารร่วมกัน โดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่มักรวมตัวกันในครอบครัวเพื่อรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
48b92964-75b4-4cf9-a573-6d34c8f90e78

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ


ค่าใช้จ่ายที่ ครอบคลุม ได้แก่

 • ค่าตั้วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าเทอม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
 • ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างเข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศไทย ได้แก่ ปฐมนิเทศ ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง การประชุมก่อนเดินทาง และงาน Homecoming เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในประเทศอุปถัมภ์ (หากมีกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางเอเอฟเอสจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลนักเรียนขณะที่อยู่ในประเทศอุปถัมภ์โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอาสาสมัคร

  ค่าใช้จ่ายที่ ไม่ครอบคลุม (ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องดำเนินการจ่ายเอง) ได้แก่

 • ค่าใช้จ่ายการแปลเอกสารทำวีซ่าและค่าจัดทำเอกสารอื่นๆ ก่อนการเดินทาง
 • ค่าตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง
 • อุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะที่อยู่ที่ประเทศอุปถัมภ์

ค่าเข้าร่วมโครงการ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คำแนะนำสำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 • สกุลเงินคือ guaraní (₲)
 • 1 THB = 213.5296 PYG
 • สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการระยะ 1 ปี อาจเตรียมเงินโดยประมาณ US$1,700** สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (**คือค่าใช้จ่ายโดยประมาณการเบื้องต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการควรพิจารณาตามความเหมาะสม)
IMG_6951

คำถามที่พบบ่อย Q&A

Q1 สภาพอากาศเป็นอย่างไร?

 • เนื่องจากประเทศปารากวัยตั้งอยู่ใต้เส้นศูนย์จึงทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อน และแห้ง

Q2 เวลาต่างกับที่ไทยอย่างไร?

 • ช้ากว่าประเทศไทย 10 ชั่วโมง

Q3 ระบบการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร?

 • 220 Volt 50 Hz
 • ปลั๊กแบบขากลม 2 ขา

NRN-03

Welcome to Paraguay

บทสัมภาษณ์การใช้ชีวิตในปารากวัยจากนักเรียนเก่า

DJ.ปาล์ม ฐิตวินน์ คำเจริญ นักเรียนเก่า AFS ปารากวัย รุ่นที่ 33

PODCAST

โครงการพิเศษ (ภาคพื้นทวีปใต้) รอบ 2
สมัครตรง!!! สอบตรง!!!
เปิดประตูสู่ดินแดนภาษาสเปนในประเทศ อาร์เจนตินา โคลอมเบีย ปานามา ปารากวัย เปรู

ผู้เข้าร่วมโครงการจะเริ่มเดินทางไปช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2563

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 พ.ย. 62 ห้ามพลาด อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ!!!!

คลิกเพื่อดูรายละเอียด คลิกเพื่อสมัครออนไลน์