OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ลักษณะโครงการ

 • นักเรียนจะได้อาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียนอุปถัมภ์
 • ได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอินเดียในช่วงวันหยุดหรือวันหยุดสุดสัปดาห์
 • เรียนเป็น ภาษาอังกฤษ
 • นักเรียนจะได้เรียนภาษาท้องถิ่นเป็นเวลา 30 ชั่วโมง และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆที่น่าสนใจของประเทศอินเดียอีกด้วย
 • นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตร STEM

lab1

STEM

นักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนหลักสูตร STEM ระหว่างเข้าร่วมโครงการ

STEM คือ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) กระบวนการทางวิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

12025497_994511150601782_1629840886_n

หอพัก

นักเรียนจะได้พักอยู่ในหอพักของโรงเรียนอุปถัมภ์ ซึ่งจะมีการแบ่งแยกชายหญิงอย่างชัดเจน

และจะมีโอกาสได้พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอินเดียในวันหยุดหรือวันสุดสัปดาห์

Image-2

ข้อมูลประเทศที่น่าสนใจ

 • อินเดียเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการที่สำคัญของโลก ทั้งด้านการเงิน การธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษจำนวนมาก
 • อินเดียเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับต้นของโลก
 • เมืองบังกาลอว์เป็นแหล่งผลิตโปรแกรมเมอร์มือฉมังของโลก
 • จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากอินเดียมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก
 • เมืองมุมไบเดิมชื่อบอมเบย์ได้รับการขนานนามว่า บอลลีวู้ด แข่งกับฮอลลีวู้ดของอเมริกา สร้างรายได้มหาศาลและได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์มากที่สุดในโลก
Image_37a9899

เงินบริจาคสมทบทุนครอบคลุม

ค่าเข้าร่วมโครงการปี 2019 = 370,000 บาท

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับระหว่างประเทศ
 • ค่าดำเนินการในการยื่นวีซ่า รวมถึงค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างที่เข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์ โดยผ่านเครือข่ายของเอเอฟเอสที่ใช้ทั่วโลก
 • ค่าหอพัก
 • ค่าเทอม
 • ค่าอาหารในวันเรียน 3 มื้อต่อวัน
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศ
  • ปฐมนิเทศ
  • ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
  • ประชุมก่อนการเดินทาง
  • ปัจฉิมนิเทศ
  • งานคืนสู่เหย้า
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมในประเทศอุปถัมภ์ (ในบางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนในต่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเอเอฟเอส
 • ค่าดำเนินการหาครอบครัวอุปถัมภ์ช่วงสุดสัปดาห์
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

เดือนกรกฎาคม – พฤษภาคมปีถัดไป โดยประมาณ