AFS Site

Argentina (ARG) Latin America http://www.afs.org.ar/

Info

ชื่อประเทศ:  สาธารณรัฐอาร์เจนตินา (Republic of Argentina)
ที่ตั้ง: อยู่ทางใต้ของทวีปอเมริกาใต้ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอเมริกาใต้ รองจากบราซิล และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก มีพรมแดนด้านตะวันตกติดกับชิลี ด้านเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับปารากวัย โบลิเวียและบราซิล ด้านตะวันออกติดกับอุรุกวัยและมหาสมุทรแอตแลนติก  
เมืองหลวง:  กรุงบัวโนสไอเรส (Buenos Aires)
ประชากร:  ประมาณ 41.5 ล้านคน ข้อมูล ณ ปี 2013  
อุณหภูมิ ภูมิอากาศ:  โดยทั่วไปมีอุณหภูมิแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ภาคเหนือและใต้ของประเทศ
- ภาคเหนือ : อากาศกึ่งร้อนกึ่งอบอุ่น (ฤดูร้อน 23-37 เซลเซียส / ฤดูหนาว 5-22 เซลเซียส)
- ภาคใต้ : อากาศหนาวและฝนตก (ฤดูร้อน 10-21 เซลเซียส / ฤดูหนาว ต่ำกว่า 0 เซลเซียส)

บริเวณใต้สุดของประเทศมีลักษณะอากาศแบบแอนตาร์กติกซึ่งเป็นน้ำแข็งตลอดทั้งปี ทั้งนี้ บริเวณที่ราบแปมปัส (Pampas plains) มีอากาศอุ่นและชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม และ12 องศาเซลเซียส ตั้งแต่มิถุนายน ถึง กันยายน

เวลา  ช้ากว่าเวลามาตราฐานกรีนิช 3 หรือ 4 ชั่วโมง จึงช้ากว่าไทย 9 หรือ 10 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการปรับเวลาในฤดูร้อน)
ภาษาที่ใช้ทางการ: ภาษาสเปน ครอบครัวอุปถัมภ์จะพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมาก หรือไม่ได้เลย แต่นักเรียนเอเอฟเอสต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี พอสมควร เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่เอเอฟเอส เมื่อเกิดคำถามหรือข้อสงสัย
ศาสนา: คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 92 โปรแตสแตนท์ ร้อยละ 2 ยิว ร้อยละ 2 และอื่นๆ ร้อยละ 4
สกุลเงิน: เปโซ (Argentine Peso: ARS)  
ระบบการศึกษา: การศึกษาภาคบังคับมีผลใช้ตั้งแต่อายุ 5 ถึง 17 ปี โดยประกอบด้วยการเรียนระดับประถมศึกษาเป็นเวลาหกหรือเจ็ดปี และระดับมัธยมศึกษาเป็นเวลาห้าถึงหกปี
 นักเรียนเอเอฟเอสจะได้รับการจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 4 หรือ 5 ของระดับมัธยม 
สิ่งที่ควรรู้
- คนอาร์เจนตินา ส่วนใหญ่จะบริโภคเนื้อวัว
- โรงเรียนในประเทศอาร์เจนตินาจะเรียนแค่ครึ่งวัน เริ่มเรียนประมาณ 7 โมงเช้า จนถึงบ่าย 2
- นักเรียนจะใส่ชุดนักเรียน (uniform) ไปโรงเรียน
- ทักทายโดยการหอมแก้มและกอด

ประสบการณ์นักเรียนเก่า

จดหมายจากนักเรียนไทยรุ่น 55

แนะนำประเทศอาร์เจนตินา

รู้จักนิสัยที่แท้จริงของ "คนอาร์เจนตินา"

AFS exchanged year in Argentina

Map

Videos

  • นักเรียน AFS รุ่น Argentina
  • นักเรียน AFS รุ่น
  • นักเรียน AFS รุ่น
×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่