Densh19

DENMARK

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

รับจำนวน 5 คน เท่านั้น !!!!

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: [email protected]

ระเบียบการ ใบสมัคร

final2

NEW ZEALAND

โครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ประเทศนิวซีแลนด์ เดือนเมษายน 2562

🛫  4 สัปดาห์ เดินทางวันที่ 30 มีนาคม – 27 เมษายน 2562

🛫  6 สัปดาห์ เดินทางวันที่ 30 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 6 มกราคม 2562

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: [email protected]

ระเบียบการ ใบสมัคร