Intercultural

Intercultural Experience in Germany

โครงการอบรมการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ประเทศเยอรมนี

  • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-35 ปี
  • เดินทางวันที่ 14-28 กรกฎาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 17 พฤษภาคม 2562

ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected]

ระเบียบการ ใบสมัคร

Who-is-our-target-audience_-2

SPAIN

โครงการค่ายภาษาสเปน  “Spanish Intercultural Language Camp”  ณ เมือง Málaga ประเทศสเปน

เดินทางวันที่ 30 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 10 พฤษภาคม 2562

วิธีการคัดเลือก
– ข้อเขียน (AFS Essay)
– สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected]

ระเบียบการ ใบสมัคร

final2

NEW ZEALAND

โครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ประเทศนิวซีแลนด์ เดือนมิถุนายน 2562

🛫  4 สัปดาห์ เดินทางวันที่ 1 มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2562

🛫  6 สัปดาห์ เดินทางวันที่ 1 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 8 มีนาคม 2562

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: [email protected]

ระเบียบการ ใบสมัคร