3-months

3 months in Italy/France

โครงการเรียนแลกเปลี่ยน 3 เดือน เดือนมกราคม 2563

🛫 3 เดือน เดินทางวันที่ 6 มกราคม – 29 มีนาคม 2563

ค่ายปัจฉิมนิเทศ ณ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2563

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 31 สิงหาคม 2562

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: [email protected]

** ปิดรับสมัคร**

ระเบียบการ

final2

NEW ZEALAND

โครงการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น ประเทศนิวซีแลนด์ เดือนตุลาคม 2562

🛫 3 สัปดาห์ เดินทางวันที่ 5 – 26 ตุลาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562

ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail: [email protected]

ปิดรับสมัคร

ติดต่อเจ้าหน้าที่
66379866_1523853517756200_4492936602259030016_n

DENMARK

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น ประเทศเดนมาร์ก

  • ผู้สมัครต้องต้องเกิดระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2001 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2004
  • เดินทางวันที่ 30 กันยายน – 28 ตุลาคม 2562 (4 สัปดาห์)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 25 กรกฎาคม 2562

ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected]

ปิดรับสมัคร

ติดต่อเจ้าหน้าที่
64622070_1505254239616128_8183713789120610304_n

JAPAN

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสระยะสั้น ประเทศญี่ปุ่น

  • ผู้สมัครต้องต้องเกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2001 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2004
  • เดินทางวันที่ 2 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 28 มิถุนายน 2562

ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected]

ปิดรับสมัคร

ติดต่อเจ้าหน้าที่
Intercultural

Intercultural Experience in Germany

โครงการอบรมการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ประเทศเยอรมนี

  • ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-35 ปี
  • เดินทางวันที่ 14-28 กรกฎาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 17 พฤษภาคม 2562

ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected]

ระเบียบการ

ปิดรับสมัคร

Who-is-our-target-audience_-2

SPAIN

โครงการค่ายภาษาสเปน  “Spanish Intercultural Language Camp”  ณ เมือง Málaga ประเทศสเปน

เดินทางวันที่ 30 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 10 พฤษภาคม 2562

วิธีการคัดเลือก
– ข้อเขียน (AFS Essay)
– สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected]

ระเบียบการ

ปิดรับสมัคร