AFS Site

News & Events

โครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอสระยะสั้น เดือนตุลาคม 2559 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2559 06/06/2559
short-program-Oct-2559 06/06/2559
×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่