Untitled
AFS Volunteer, Events

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) ระหว่างวันพุธที่ 14 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้อง Grand Hall 1 ชั้น…

DSC_6235
Events

การอบรมเรื่องการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม Intercultural Learning (ICL)

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 2 โรงแรมที.เค.พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ได้มีการอบรมเรื่องการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม Intercultural Learning (ICL) เพื่อให้อาสาสมัครและนักเรียนเก่าเอเอฟเอสได้มีความรู้พื้นฐานในเรื่อง ICL มีมาตรฐานในการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักวิชาการ และได้รับการรับรองจาก AFS International ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะเรื่อง…

1518084930703
News

พิธิเปิดงานนิทรรศการจัดแสดงภาพศิลปะร่วมสมัย “สุวรรณภูมิแผ่นดินทอง”

คุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม รองประธานกรรมการมูลนิธิ เอเอฟเอส ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่และคณะผู้บริหารมูลนิธิ เข้าร่วมพิธิเปิดงานนิทรรศการจัดแสดงภาพศิลปะร่วมสมัย “สุวรรณภูมิแผ่นดินทอง”เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและรัสเซีย ครบรอบ 120 ปี โดยมีนายคีริลล์ บาร์สกี้ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ แบงค็อก  เมื่อวันที่…

F87A4215
News

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตกรุงเทพ โดยคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และคุณชาญชัย  ลีลาวัฒนสุข ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง…