AFS Site

News & Events

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวพูนสิรสิน วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) ได้ติดตามความคืบหน้ากรณีการเกิดอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตของนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส รุ่นที่ 55 ประเทศรัสเซีย โดยคณะผู้ปกครอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษา เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังอยู่ที่ประเทศรัสเซีย ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ด้วยความร่วมมือของเอเอฟเอส ประเทศรัสเซีย และความอนุเคราะห์จากสถานทูตไทย ณ กรุงมอสโคว์ ทั้งนี้ สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน และรอการสรุปสำนวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งการกำหนดวันที่จะได้รับอนุญาตให้รับศพกลับมายังประเทศไทย 05/12/2559
condolence message 05/12/2559
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559
มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)  ได้ติดตามความคืบหน้ากรณีการเกิดอุบัติเหตุจนถึงแก่ชีวิตของนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส รุ่นที่ 55 ประเทศรัสเซีย    โดยคณะผู้ปกครอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษา เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังอยู่ที่ประเทศรัสเซีย ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด   ด้วยความร่วมมือของเอเอฟเอส ประเทศรัสเซีย และความอนุเคราะห์จากสถานทูตไทย ณ กรุงมอสโคว์   ทั้งนี้ สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน และรอการสรุปสำนวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ   รวมทั้งการกำหนดวันที่จะได้รับอนุญาตให้รับศพกลับมายังประเทศไทย
 
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
คณะจากเอเอฟเอสประเทศไทย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการศึกษา และครอบครัวของนักเรียน ยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามการรับศพและผลการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุโดยได้รับความร่วมมือจากเอเอฟเอส ประเทศรัสเซีย และความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากสถานทูตไทย ณ กรุงมอสโคว์ เป็นอย่างดียิ่งตั้งแต่เดินทางไปถึงจนถึงขณะนี้
ทั้งนี้ กระบวนการในการส่งศพกลับประเทศไทยนั้น มีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาตามสมควร โดยคาดว่าอย่างเร็วที่สุดจะเรียบร้อยได้ภายในสัปดาห์นี้​

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2559

การดำเนินการเรื่องการส่งศพนักเรียนผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทย ณ ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการด้านเอกสาร โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิธีการขนส่งศพผู้เสียชีวิตต้องได้รับการประทับตรารับรองซึ่งต้องใช้ใบมรณะบัตรฉบับจริงประกอบ และต้องได้รับการรับรองเอกสารจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศรัสเซีย ก่อนที่เอกสารทั้งหมดที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงยุติธรรมจะถูกส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศของประเทศรัสเซียเพื่อรับรองเอกสารตามลำดับ จากนั้นก็จะส่งไปยังสถานทูตไทย ณ กรุงมอสโคว์ เมื่อเรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการขนส่งศพได้ ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทั้งสองกระทรวงดังกล่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศรัสเซีย โดยขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังพยายามเร่งรีบให้เป็นไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2559
ความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนักเรียนไทยในประเทศรัสเซีย ขณะนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศรัสเซียพิจารณาอนุญาตให้สามารถดำเนินการส่งศพนักเรียนกลับมายังประเทศไทย เพื่อให้ครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนาเป็นการภายในต่อไป

 

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวพูนสิรสิน

 

ที่สูญเสียบุตรชาย นายชญานนท์   พูนสิรสิน 


นักเรียนเอเอฟเอสประเทศรัสเซีย รุ่นที่ 55

ข่าวอื่น ๆ / Other news

×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่