AFS Site

News & Events

ด่วน!!! เปิดรับสมัคร Year Program รุ่นที่ 56 (โครงการพิเศษ) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 29/11/2559
YearProgram56 29/11/2559

ข่าวอื่น ๆ / Other news

×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่