AFS Site

News & Events

ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2560 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น) ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันศุกร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 โดยมีโดย นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอสจากจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 122 คน 22/08/2560
Regional Meeting 2017 (North East Region 18-20 August 2017) 22/08/2560

ข่าวอื่น ๆ / Other news

×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่