AFS Site

News & Events

ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2560 (ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก) ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอสจากจังหวัดทางภาคเหนือ 16 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 111 คน 23/05/2560
Regional Meeting 2017 (Northern Region 19-21 May 2017) 23/05/2560

ข่าวอื่น ๆ / Other news

×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่