AFS Site

News & Events

ประมวลภาพกิจกรรม AFS Spirit Strengthening Workshop 2016 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2559 19/10/2559
AFS Spirit Strengthening Workshop 2016 19/10/2559

ประมวลภาพกิจกรรม AFS Spirit Strengthening Workshop 2016 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2559

AFS Spirit Strengthening Workshop 2016

ข่าวอื่น ๆ / Other news

×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่