AFS Site

News & Events

โครงการ เยาวชน เอเอฟเอส รุ่นที่ 56 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 22/04/2559

ข่าวอื่น ๆ / Other news

×
×
ประกาศเลื่อนวันปิดรับสมัคร
โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 57
เขตที่เลื่อนวันปิดรับสมัครเป็นวันที่ 8 มิ.ย.60 คลิกที่นี่
เขตที่ไม่เลื่อนวันปิดรับสมัคร โดยปิดรับสมัครเหมือนเดิมคือวันที่ 7 มิ.ย. 60 คลิกที่นี่