CAN6

ลักษณะของโครงการ

 • โครงการระยะ 1 ปี ณ ประเทศแคนาดาในโซนที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
 • นักเรียนจะได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐ Ontario ทางตอนกลางของประเทศแคนาดาซึ่งเป็นรัฐที่มีใหญ่เป็นอันดับ 2 โดยตั้งใกล้เมืองใหญ่อย่าง Ottawa, Montreal, และ Toronto
 • นักเรียนจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวแคนาดาในช่วงที่เข้าร่วมโครงการ

CAN13

Highlights

 • มีโอกาสได้รับ Ontario Secondary School Diploma หากทำตามเงื่อนไขของแต่ละโรงเรียน
 • เมืองที่อยู่อาศัยไม่วุ่นวาย เงียบสงบ ผู้คนเป็นมิตร และความปลอดภัยสูง
 • มีหน่วยงาน Upper Canada District School Board (UCDSB) ที่เป็นองค์กรที่รับความเชื่อถือ ประสานงานร่วมมือกับทาง AFS ในการดูแลนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง
 • มี ESL Course (English as a Second Language) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาภาษาอังกฤษ
 • AFS ร่วมกับหน่วยงาน Canada Homestay Network ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการจัดสรรครอบครัวอุปถัมภ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา ในการหาครอบครัวที่จะดูแลนักเรียนตลอดโครงการ

CAN91

Why’s CANADA

 • UN จัดอันดับให้แคนาดาเป็นประเทศน่าอยู่ที่สุดในโลกติดต่อกันถึง7 ปี (1993-2000) ด้วยแคนาดาเป็นประเทศมีที่มีความสะอาดและมีความปลอดภัยสูง มีอัตราอาชญากรรมและการก่อความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ
 • ประเทศแคนาดามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีผู้คนที่เป็นมิตรและสนใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ นักเรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • แคนาดาเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งที่สุด 10 อันดับแรกของโลก มีอัตราการเติบโตและการขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งตามข้อมูลกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 • แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง โดยให้ความสำคัญต่อการศึกษามาก ระบบการศึกษาที่ประเทศแคนาดาได้รับการยอมรับอย่างมากในระดับโลก
 • ประเทศแคนาดามีภูมิประเทศที่ยิ่งใหญ่และมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์
img_1956-tile

โรงเรียนอุปถัมภ์

 • ทุกโรงเรียนจะตั้งอยู่ใน East Ontario

สามารถเข้าดูรายชื่อโรงเรียนได้ตามลิ้งค์นี้ http://studyuppercanada.ca/school-profiles/

CAN8

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

เดือนสิงหาคม – มิถุนายนปีถัดไป โดยประมาณ

CAN10

เงินบริจาคสมทบทุนครอบคลุม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับระหว่างประเทศ
 • ค่าดำเนินการในการยื่นวีซ่า รวมถึงค่าธรรมเนียมวีซ่า (VISA FEE)
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างที่เข้าร่วมโครงการในประเทศอุปถัมภ์
 • ค่าเทอม
 • ค่าอาหาร (ครอบครัวอุปถัมภ์ดูแลเรื่องอาหารให้)
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมภายในประเทศ
 • ปฐมนิเทศ
 • ค่ายเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
 • ประชุมก่อนการเดินทาง
 • ปัจฉิมนิเทศ
 • งานคืนสู่เหย้า
 • ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมในประเทศอุปถัมภ์ (ในบางกิจกรรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ)
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนในต่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร เอเอฟเอส