F87A4215
News

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตกรุงเทพ โดยคุณจิรวัฒนา จรูญภัทรพงษ์ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย และคุณชาญชัย  ลีลาวัฒนสุข ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง…